Fluted

FREGADERO REVERSIBLE

FREGADERO REVERSIBLE art.5122

FREGADERO REVERSIBLE

FREGADERO REVERSIBLE art.5119

FREGADERO REVERSIBLE

FREGADERO REVERSIBLE art.5120

FREGADERO REVERSIBLE 84 cm

FREGADERO REVERSIBLE 84 cm art.5131