Dual mount

FREGADERO MONTAJE DOBLE 61 cm

FREGADERO MONTAJE DOBLE 61 cm art.5123

FREGADERO MONTAJE DOBLE 76 cm

FREGADERO MONTAJE DOBLE 76 cm art.5124