Washbasin 70 cm

Ergo-lavabi

Lavabo para pedestal