Washbasin 55 cm

Ergo-lavabi

Lavabo para pedestal